Udruženje finansijskih direktora Srbije je u ponedeljak, 27.04.2020. održalo VI online sastanak u saradnji sa Advokatskom kancelarijom TSG na temu: „Uticaj COVID-19 na radno pravo i na komercijalne ugovore“.

Na ovu temu govorili su:
Saša Sinđelić, Advokat, TSG
Ivana Stefanović, Advokat, TSG
Ljubica Tomić, Advokat, TSG

Članovi Udruženja su imali prilike da dobiju odgovore na dileme iz sledećih oblasti:

• Pod kojim uslovima velika pravna lica mogu da konkurišu za fiskalne pogodnosti i direktna davanja?
• Primena članova 116 i 117 Zakona o radu i njihovo bliže pojašnjenje
• Prekid i zabrana obavljanja delatnosti
• Koja su ograničenja primene ovog instituta i postoje li uslovi za njegovu primenu.Koliko dugo može da traje nemogućnost ispunjenja ugovornih obaveza pozivanjem na ovaj institut?Da li je moguća promena uslova zakupa poslovnog prostora primenom ovog instituta?
• Da li predstavništvo stranog pravnog lica ima pravo na fiskalne pogodnosti i državna davanja?
• Isplata dividendi
• Pitanja iz Radnog prava

Zahvaljujemo se našim partnerima, advokatima iz Advokatske kancelarije TSG na mišljenjima i pojašnjenjima, kao i članovima na efektivnoj i uspešnoj diskusiji.