Član Udruženja finansijskih direktora Srbije može postati svako lice koje je rukovodilac sektora finansija pravnog lica sa iskustvom na poziciji CFO-a od minimum 5 godina.

Potrebno je poslati svoju prijavu i CV na e-mail adresu: office@ufds.rs

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Dobrodošli!!!