Filip Boršik

GM/CFO
IB Interbilanz

Head za programe

Ivan Manojlović

Menadžer

Menadžer Udruženja finansijskih direktora Srbije

Ivana Milić

PWC

Head za HR

Radmila Miletić

CFO
Avala Studios

Head za korporativne i regulatorne poslove

Saša Mlađenović

CFO
Karin Komerc MD Veternik

Head za poreze

Sonja Mijović

Finance and Administration Manager
Richter Gedeon

Head za marketing

Srđan Ćirović

CFO
United Media Group

Head za PR