Udruženje finansijskih direktora Srbije je jedina strukovna asocijacija, koja okuplja finansijske direktore na teritoriji Republike Srbije. Osnovano je radi ostvarivanja ciljeva u ekonomsko-finansijskoj oblasti.

Telefon: 062 238306
E-mail: office@ufds.rs
Adresa: Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd