Srđan Ćirović

CFO
United Media Group

Head za PR

Sonja Mijović

Finance and Administration Manager
Richter Gedeon

Head za marketing

Saša Mlađenović

CFO
Karin Komerc MD Veternik

Head za poreze

Radmila Miletić

CFO
Avala Studios

Head za korporativne i regulatorne poslove

Ivan Manojlović

Menadžer

Menadžer Udruženja finansijskih direktora Srbije

Ivana Milić

Senior konsultant za finansije

Head za HR

Filip Boršik

GM/CFO
IB Interbilanz

Head za programe