U sredu, 22. marta 2017. godine, u Ministarstvu finansija, upriličen je sastanak predstavnika UFDS-a sa Ministrom finansija Republike Srbije, gospodinom Dušanom Vujovićem. Na sastanku su utvrđene sledeće potencijalne oblasti saradnje sa Ministarstvom: Implementacija (i edukacija iz oblasti) međunarodnih finansijskih standarda (IFRS), veza između finansijskog (korporativnog) sektora i fiskalnog sektora, jačanje tržišta kapitala u Srbiji, uloga CFO u fundraising-u i druge teme od obostranog interesa.