Udruženje finansijskih direktora Srbije je 14. novembra u hotelu Hyatt, održalo je prvu samostalnu CFO konferenciju “Get ready For Future Finance Challenges”. Ovaj ekskluzivni događaj je okupio preko 100 delegata, među kojima su bili CFO-vi, ali i ostali profesionalci iz sveta biznisa u Srbiji.

Tokom konferencije diskutovalo se o više tema u vezi sa finansijskim poslovanjem.

Jedna od njih je – koliko je “ledership” važan u finansijama i na koji način je funkcija finansija evoluirala tokom poslednjih 10 godina. Postavljeno je pitanje da li je „effectiveness“ sastavni deo „leadership-a“ i stavljen je akcenat da CFO jedne kompanije mora biti kreativan kao poznavalac poslovanja svih sektora unutar svoje organizacije, kako bi kao business partner mogao da odgovori na zahtve svog CEO.

Zanimljivo izlaganje imao je Miša Lukić, osnivač New Startegy i jedan od najistaknutijih biznis dizajnera, koji je govorio o kreativnosti u finansijama. Prema njegovim rečima, ta kreativnost posebno dolazi do izražaja u vreme krize i velikih izazova. Kako je objasnio, CFO ima najbolji pregled dešavanja u jednoj kompaniji, jer povezuje više oblasti i zbog toga je njegova odgovornost veća. On preuzima ulogu lidera, a liderstvo podrazumeva nekoliko segmenata: Razumevanje, Poverenje, Pozitivan utisak, Odgovornost i Sopstveni primer. Lukić se osvrnuo i na uvođenje novih tehnologija, koje omogućavaju uključivanje robota u poslovanje i naveo da ne treba porediti ljude i robote, već da oni treba da rade zajedno na unapređenju poslovanja.

Kako su izgledali ostali paneli na konferenciji, možete pročitati na portalu “Ekonomski online”.