Compliance u najširem smislu označava usaglašenost sa zakonima, propisima i pravilima ponašanja.

Kompanije koje teže dugoročnom uspehu, ovoj oblasti pridaju veliki značaj organizujući posebna odeljenja ili barem imenujući odgovorna lica zadužena za kontinuirano praćenje promena u legislativi.

Suština njihovog posla se ogleda ne samo u primeni normi, već pre svega u podizanju svesti zaposlenih i eksternih lica koji nastupaju u ime i za račun kompanije. Nepoštovanje propisa može za sobom povlačiti novčane kazne, prekršajnu i krivičnu odgovornost, dok kompanije gube ono što je najteže steći – UGLED I POVERENJE. Brojni su primeri u svetu, uključujući i naše neposredno okruženje, sankcija kojima su bili izloženi oni koji hteli da izbegnu pravne i etičke norme u poslovanju.

Farmaceutska industrija zbog svoje prirode i upućenosti u radu na veliki broj zdravstvenih radnika odnosno državnih službenika, pitanju Compliance-a mora pristupati sa dodatnom odgovornošću.

U kompaniji PharmaS Srbija, odlučili smo se za objedinjavanje aktuelnih propisa i politike PharmaS Grupe o etičkom načinu poslovanja,  putem usvajanja Pravilnika gde su definisani osnovni pojmovi, procedure i ograničenja. Svi novozaposleni, posebno oni u sektoru prodaje i marketinga, u sklopu početnog upoznavanja sa procesima i organizacijom prolaze obuku iz Compliance-a.

 

 

Autor: Nenad Soskić, član UFDS, Finance Manager, PharmaS