Rosa Mijailović, članica Udruženja finansijskih direktora Srbije i direktor finansija i poslovne podrške hotela Crowne Plaza, je učestvovala na 24. Kopaonik biznis forumu na panelu „Industrijska politika u trgovini i turizmu− sektorska i regionalna perspektiva“. Šta podstiče, a šta usporava razvoj turizma u Srbiji, kretanje tražnje i promotivni nastup na stranim tržištima, ključni turistički proizvodi na tržištu Beograda u narednom periodu i društvena odgovornost u hotelijerstvu bile su samo neke od tema o kojima su učesnici Foruma govorili i diskutovali.