Milan Bukumirović postavljen za Izvršnog direktora za Klaster Velika Britanija, Irska i Nordijske zemlje (Švedska, Danska, Norveška, Finska, Island) sa sedištem u Londonu

 

Kompanija Swarovski postavila je nedavno Milana Bukumirovića, jednog od osnivača i Predsednika Udruženja finansijskih direktora Srbije, na poziciju Managing Director Business Services UK, Ireland & Nordics. Gospodin Bukumirović do sada je obavljao funkciju finansijskog direktora zaduženog za razvoj i strateške projekte sa sedištem u Cirihu, dok je nova pozicija značila i preseljenje u London.

 

Za poslednjih pet godina, ovo je Milanu četvrto unapređenje u ovoj Kompaniji. U Swarovski je došao posle šest godina rada u kompaniji Knjaz Miloš, gde je radio na poziciji regionalnog CFO-a. Gospodin Bukumirović je vodio brojne projekte i inicijative sa ciljem unapredjenja finansijskih performansi kompanije Swarovski poput optimizacije portfelja proizvoda, unapredjenja efikasnosti internih i eksternih proizvodnih sajtova, smanjenju troškova transportne mreže itd. U narednim godinama doprinos će biti više komercijalnog karaktera sa fokusom na jedan od najzahetvnijih i ekonomski najrazvijenijih delova Evrope.

– Zahvalan sam kompaniji Swarovski na prepoznatom potencijalu, vrednovanju dosadašnjih rezultata i novoj poziciji koja će mi omogućiti da dam još konkretniji doprinos poslovnim rezultatima u novoj sredini – istakao je Bukumirović povodom imenovanja.

Uporedo sa profesionalnim angažmanom u Swarovskom, Milanovi planovi za Udruženje finansijskih direktora Srbije usmereni su na regionalizaciju, gde je u planu otvaranje regionalnih kancelarija na teritoriji bivše Jugoslavije i okolnih zemalja članica evropske ekonomske zajednice.