Intervju sa Branislavom Lončarem, možete pročitati na sledećem linku.