U ovoj, digitalnoj eri, kada je jedina konstanta promena i kada se brzina tih promena meri eksponencijalnim vrednostima, više nego ikada potrebno je anticipirati pravac kretanja industrije, organizacije i karijere kako bismo bili u mogućnosti da se pripremimo za “next generation” izazove.

4.0, digitalizacija, digitalna transforamcija……ovo su pojmovi koji se prečesto čuju, ali retko dobiju konkretnu formu i razumljiv oblik.

Radeći kao CFO u vodećoj svetskoj kompaniji koja nudi usluge digitalne transformacije svojim klijentima, pokušaću da vam u ovom tekstu približim ovu tematiku i da vas upoznam sa najnovijim trendovima i aktivnostima na polju digitalne transformacije.

 

Zašto kompanije moraju da se transformišu ?

 Nemilosrdni tržišni uslovi sa konstantnim povećavanjem pritiska da se smanje troškovi poslovanja, u svim segmentima i to ne s ciljem ostvarivanja većih prihoda, već radi opstanka na tržištu, predstavljaju ogroman teret u svakodnevnom radu.

Tradicionalna organizacija posla nestaje pred naletom digitalnih operativnih modela, koji zahtevaju organizacionu, poslovnu ali i kulturološku transformaciju poslovanja.

Za ovaj obim i brzinu promena neophodna je mreža partnera koja će uduruženim naporima i razmenom znanja, iskustva i najbolje prakse biti vaš vodič na ovom putovanju u budućnost.

 

Glavna karakteristika promena jeste brzina, ali transformacija se ne dešava preko noći

 Prva faza na ovom putovanju je dobra priprema, koja podrazumeva detaljnu analizu poslovanja radi detektovanja prostora za racionalizaciju resursa i standardizaciju procesa, zatim, strogu kontrolu troškova, osnaživanje kompentencija talnetovane radne snage, pažljivo planiranje i izbor optimalnih eksternih partnera.

U drugoj, implementacionoj fazi, fokus se prenosi na aktivnosti koje će osigurati rast; u zavisnosti od industrije to moze biti strateško partnerstvo s kompatibilnim  delatnostima, akvizicija sinergničnog biznisa, ali pre svega prelazak na digitalni model poslovanja i digitalna transformacija poslovanja u celini. Da bi bilo razumljivije, to bi za auto industriju značilo proizvodnju vozila na električni pogon ili vozila bez vozača, za proizvodne delatnosti RPA (robotic process automatization) i primena 3D tehnologije, za obrazovanje, MOOC (massive open online courses), za zdravstvo personalizovana dijagnostika, personalizovana terapija, primena IoT…..

 

Prihvatanje promene

 Kako bi ostvarile održiv rast, kompanije i pojedinci moraju da budu u mogućnosti da sagledaju širi kontekst promena i da budu spremni da se prlagode tim promenama, što podrazumeva spremnost na konstantno usavršavanje i razvoj novih veština. Dalje, lideri na svim nivoima moraju da budu spremni da istraju na putu transformacije, iako to neretko zahteva donošenje teških odluka.

 

Najbolje tek dolazi

 Nauka, znanje i tehnologija, postaju sastavni deo svake ljudske aktivnosti, stvarajući u potpunosti nove industrije i profesije. Mogućnost personalizacije obrazovanja, omogućava da svako od nas kreira život kakav želi da vodi. Razvoj tehnologija omogućava brži razvoj društva, poboljšanje kvaliteta životne sredine, modernizaciju zdravstva, poljoprivrede, energetike, transporta i drugih sistema. Transparentnost podataka i široka dostupnost informacija daju velike mogučnosti izbora i ličnog razvoja.

 

Šta su digitalne veštine i kako ih steći?

Digitalne veštine predstavljaju kombinaciju ekspertskog znanja iz određene oblasti (prodaja, finansije, marketing, obrazovanje) i tehnoloških veština relevantnih za tu oblast ( tkzv. double deep skills).To ne podrazumeva da morate postati programmer, već jednostavno morate biti upoznati sa novim tehnološkim mogućnostima i znati kako se koriste i primenjuju moderne tehnologije relevantne za oblast u kojoj ste ekspert. S druge strane IT stručnjaci takodje moraju da se razvijaju u pravcu razumevanja poslovnih modela i praktične primene znanja.

Sta ove promene znače za CFO-a i njegovu profesionalnu orijentaciju?

Istorijski gledano, finansijski i računovodstveni timovi su “early adopters” i lako usvajaju nove tehnološke mogućnosti u cilju optimizacije poslovnih procesa.
Finansijski direktori se okreću ka digitalizaciji, ne samo kao sredstvu za povećanje ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja, već i kao platformi za razvoj dodatnih proizvoda i usluga visokih margina. (diversifikacija portfolia usluga). Digitalne tehnologije  i njihova sposobnost da transformišu finansijsku funkciju na polju preciznog i sveoubuhvatnog planiranja i kompetentnog odlučivanja podržanog od strane naprednih analitičkih alatki i veštačke inteligencije, pojednostavljenja procesa rada  i boljeg upravljanja troškovima, od ključnog su značaja za ostvarivanje današnjih poslovnih izazova s kojima se CFO susreće. Digitalne tehnologije su najefikasniji način za upravljanje izazovima današnjeg brzo promenljivog poslovnog okruženja.

Ključni digitalni alati koji su već dostupni su:

– Automatska vizualizacija podataka kombinovanjem podataka iz kompanijskog softvera u            razumljivi vizualni format.

– Dinamički alati za planiranje koji omogućavaju planiranje u svakom trenutnku (real time) i sa velikom preciznošću.Ovi alati su fleksibilni i korisnici mogu promeniti pretpostavke i analizirati osjetljivost na određene parametre jednim klikom miša. Korisnici sada mogu lako testirati različite poslovne scenarije da bi razumeli rizike i mogućnosti i brže, i kvaltetnije donosti informisane odluke, eliminišući veliki broj nagađanja, grešaka i manuelne dorade.
– Veliki podaci i napredne analitike koje koriste velike skupove podataka za predviđanja i  pracenje  učinka.
– RPA koji automatizuje aktivnosti zasnovane na pravilima (ponavljajuće aktivnosti koje nemaju odstupanje od zadatog pravila) koristeći softverski alat u interakcji sa podacima postojećih aplikacija, koje ranije nisu mogle da komuniciraju, kao virtuelnu radnu snagu, smanjujući troškove uz minimiziranje mogućnosti greške.
– Mašinsko učenje i AI koji  razvijaju napredne algoritme koji se prmenjuju u oblastima kao što je otkrivanje prevara i hedžing valutnog rizika.

 

Dakle, zadatak Digitalnog CFO-a je da transformiše finansijsku funkciju i stvori dodatu vrednost balansirajući između performansi, efikasnosti i rizika. Od ključne važnosti je razvoj  sveobuhvatne digitalne strategije koja će obezbediti da digitalni alati pruže najveće benefite.

Digitalni CFO-ovi su oni koji su već investirali u digitalnu budućnost obučavajući se za digitalne veštine i  ulažući u  razvoj i primenu digitalnih alata. Jednostavno rečeno, to je cena sticanja i održavanja konkurentske prednosti.

Autor: Lana Vuković, CFO, DXC Technology