Udruženje finansijskih direktora Srbije i preduzece za reviziju i konsalting Deloitte nastavili su i proširili dosadašnju produktivnu saradnju u oblasti poreskog savetovanja i revizije. Pored navedenog, Deloitte će pružati podršku i radnoj grupi za „Korporativne i regulatorne poslove“ u sprovođenju aktivnosti i inicijativa u cilju kreiranje boljeg fnansijskog poslovnog okruženja i unapređenja saradnje sa relevantnim institucijama.