Naš član Milan Miščević, CFO Metaloprometa, je ispred Udruženja finansijkih direktora Srbije gostovao kao predavač u Centru Novi Sad-Univerzitet Singidunum na predmetu Bankarstvo.

Predavanje na temu “Bankarski sektor u Republici Srbiji u 2019. godini” je održano 17. oktobra. Pored gospodina Miščevića predavači su bili i prof dr. Lidija Barjaktarević i prof dr. Ivica Terzićem, redovni profesori ovog Univerziteta.