U utorak 13. novembra 2018. godine u hotelu Crowne Plaza, održan je sastanak radne grupe za finansijske direktore banaka.

Imajući u vidu specifičnost regulative sa kojima se finansijski direktori banaka svakodnevno susreću, na sastanku radne grupe članovi su razmenili iskustva, ali i zajedničkim snagama pokušali da odgovore na izazove sa kojma se njihov sektor suočava.

Učesnici su tokom sastanka diskutovali o implementaciji međunarodnih standarda za finansijsko izveštavanje, sa akcentom na IFRS 9 i IFRS 16, uz razmenu iskustva u vezi praktične primene ovih standarda dotakli su se izazova koje ove standardi nose. Jedna od tema su bile i kamatne stope koje bi trebalo koristiti za svođenje ugovorenih novčanih tokova iz ugovora o zakupu na sadašnju vrednost prilikom implementacije IFRS 16. Pored navedenog,  analiziran je Nacrt odluke o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda, uticaj nove regulative na banke i očekivana makroekonomska kretanja.

Zahvaljujemo se učesnicima na produktivnom sastanku.