Udruženje finansijskih direktora Srbije je u četvrtak, 21.08.2020. održalo online sastanak u saradnji sa globalnom pravnom kompanijom CMS na temu: “10 najčešćih grešaka u komercijalnim ugovorima”.

Na ovu temu su govorili:
• Raško Radovanović, Partner, Attorney-at-law for competition law & antitrust law, Coordinator of the CEE Competition Practice, CMS
• Srđan Janković, Attorney-at-law for competition law & antitrust law, CMS

Jedan od motiva za razgovor na ovu temu jeste činjenica da savremeno poslovanje počiva na ugovorima te je njihova važnost kao i kvalitet sklopljenog ugovora od presudnog značaja.
Predavači su istakli da najčešći problemi, koje se javljaju prilikom sklapanja komercijalnih ugovora, nastaju tokom definisanja sledećih sekvenci:
1. Struktura ugovora
2. Opšti uslovi poslovanja
3. Prodaja robe
4. Viša sila (COVID-19)
5. Isključenje/ograničenje odgovornosti
6. Sredstva obezbeđenja
7. Poverljivost
8. Zaštita konkurencije
9. Rešavanje sporova
10. Prestanak i raskid ugovora

Srđan Janković je prilikom definisanja strukture ugovora istakao da je najčešći problem sa kojim se suočavaju prilikom pisanja, čitanja kao i tumačenja ugovora situacija kada je prisutna nepreglednost. Naveo je da su neki od saveta koji vode ka kvalitetno stuktuiranom ugovoru formatiranje, jasna i logična struktura, kao i definisanje najbitnijih pojmova i njihova dosledna primena.

Za kraj Raško Radovanović se osvrnuo na često pitanje “goodwill” koje izaziva određene dileme prilikom prestanka i raskida ugovora.

Napomenuo je kako pravo distibutera povodom ovog spornog pitanja jos uvek nije definisano i da se očekuje njegovo donošenje.

Zahvaliti bismo se svim predavačima na izuzetno kvalitetnom predavanju, kao i svim članovima koji su prisustvovali sastanku.