U Executive Board Room-u hotela Crowne Plaza, poreski tim Deloitte Srbija na čelu sa Dejanom Mrakovićem, direktorom poreskog i pravnog odeljenja, Filipom Kovačevićem, rukovodiocem u poreskom odeljenju i Ljubicom Jovićević, Client Relations iz poreskog i pravnog odeljenja, održao je interaktivnu radionicu na temu „Porezi, poreske izmene i poreska diskusija“, sa posebnim osvrtom na član 12. Zakona o PDV-u. Tokom interaktivne diskusije članovi su, između ostalog, imali priliku da se podsete koja su to trenutno važeća pravila za utvrđivanje mesta prometa usluga, koja će se primenjivati do 31.3.2017. godine, kao i koji su izuzeci od opšteg pravila da su usluge oporezive prema mestu pružaoca. Članovima je takođe ukazano na nove pravilnike iz oblasti PDV-a. Kolege iz Deloitte-a su upotpunile tumačenje Zakona primerima iz prakse u cilju simplifikacije, preciznijeg tumačenja pojedinih odredbi, i njihove pravilne  primene. Zahvaljujemo se Dejanu, Filipu i Ljubici na profesionalnoj saradnji.