U sredu, 19. septembra u hotelu Crowne Plaza održan je redovni mesečni sastanak UFDS-a na temu “Procene vrednosti nepokretnosti, IFRS 16 i optimizacija troškova zakupa nepokretnosti”.

Moderator diskusije je bila Lidija Barjaktarović, vanredni profesor, Univerzitet Singidunum, a panelisti bili: Srđan Teofilović, Rukovodilac sektora za investicije i tržišta kapitala, CBS International, Vera Lukić, Rukovodilac sektora za upravljanje projektima, CBS International, Bojan Jevtić, Regionalni rukovodilac sektora za izdavanje i prodaju poslovnog prostora, CBS International, Aleksandar Đurđević, Direktor u reviziji, Deloitte.

U partnerstvu sa vodećom konsultantskom kućom za nekretnine u Srbiji kompanijom CBS International, koja je deo Cushman & Wakefield grupacije, članovi su imali prilku da saznaju koji su potencijalni rizici prilikom procene vrednosti nepokretnosti, kao i na koji način u ovom procesu mogu da zaštite interese kompanija u kojima su zaposleni. Tokom diskusije članovima je predstavljeno pod kojim okolnostima dolazi do razlike između fer i tržišne vrednosti. Budući da IFRS 16 stupa na snagu 2019. godine na sastanku je pojašnjeno na koji način će to uticati na bilansne pozicije. Teme sastanka bile su i fleksibilnost radnih mesta, novi trenovi u dizajniranju radnog prostora, ali i tendencije u vezi raspoloživosti poslovnog prostora u Beogradu. Tom prilikom članovi su informisani o modelima optimizacije poslovnog prostora u cilju veće produktivnosti zaposlenih i boljeg ostvarenog rezultata kompanije.