U utorak, 24. oktobra, u hotelu Crowne Plaza, u saradnji sa  kompanijom Mainstream, liderom u pružanju  naprednih IT usluga, održan je sastanak Udruženja finansijskih direktora Srbije na temu Build, Borrow or Buy –  večita dilema top menadžmenta u procesu ostvarivanja strateškog rasta.

Moderator diskusije bio je  Aleksandar Nedeljković, Chief Financial Officer, Mainstream Managed Services Group, a panelisti: Ivana Višnjić, Chief Financial Officer, Bel Medic, Nikola Ćorsović, Chief Strategy and Transformation Officer, Nelt Group, Goran Popović, Brewery manager, Heineken i Predsednik Srpskog udruzenja profesionalaca u lancu snabdevanja i Vladimir Ilić, Executive director, Europcar.

Panelisti su sa članovima podelili svoja iskustva i pružili odgovore na pitanja na koji način prilaze problemu obezbeđivanja potrebnih resursa koji omogućavaju rast kompanije u budućnosti.

Za rukovodioce kompanija koji žele da postignu rast, postoji dosta strateških rešenja. Oni treba maksimalno da iskoriste svoje postojeće interne resurse, a nakon toga da utvrde koje resurse mogu pozajmljivati eksterno, kroz outsourcing, partnerstvo ili alijanse. Alternativno, mogu jednostavno kupiti kompanije koje pružaju ekspertizu koju oni trenutno nemaju. Najveći izazov je napraviti tačnu procenu razlike između postojećih resursa kompanije i ciljanih resursa koji su potrebni za rast kompanije. Sa druge strane, većina kompanija odlično identifikuje koji reusursi (znanje, tehnologija, osnovna sredstva)  su im neophodna za rast, ali ne posvećuje dovoljno pažnje odluci na koji način doći do ovih resursa. Upravo ovaj izbor može biti razlika između uspeha i ne uspeha

Uz brojne primere iz prakse, imali smo prilike da čujemo kako izabrati pravog partnera, koliko je važno dobro proceniti rizike, koja je uloga CFO-a u ovom procesu, kojim modelom se služiti prilikom izbora, ali i koje su najčešće greše u ovom procesu.

Hvala gostima i kompaniji Mainstream na ovoj zanimljivoj temi kao i učesnicima na otvorenosti da podele svoja iskustva.