U sredu, 28. marta 2018. godine u hotelu Crowne Plaza za članove UFDS-a je održano predavanje na temu “Alternativni izvori finansiranja”.

Moderator diskusije je bila Ivana Milić, senior ekspert za finansije, a panelisti: Siniša Krneta direktor Beogradske berze, Nikola Stefanović generalni direktor/partner SEE SEAF-a i Fady Alrayyes, Associate, EBRD UK. Panelisti su sa članovima podelili informacije o alternativnim izvorima finansiranja (u odnosu na bankarsko finansiranje), prezentovati novi projekat “Izađi na berzu” (IPO) i diskutovali o konceptu “Crowdfunding”-a, ali i o najuspešnim investicijama SEAF-a.

Cilj projekta “Izađi na berzu” je da pomogne razvoj tržišta u Srbiji kroz podizanje svesti o mogućnostima da kompanije iz Srbije potreban kapital obezbede izlaskom na Beogradsku berzu i pružanje neophodne stručne pomoći kompanijama za izlazak na Berzu. Imajući u vidu da sve veći broj kompanija u Srbiji iskazuje potrebu za novim investicijama koje će obezbediti njihov strateški razvoj, otvaranje tržišta kapitala otvara brojne mogućnosi za rast privrede. To je prepoznao i EBRD koji je odlučio da finansira ovaj projekat.

Na predavanju je ukazano da SEAF prilikom investiranja ima za cilj proširenje i optimizaciju poslovanja, kao i da SEAF ulaže u razne industrije, ali da je akcenat na industrijama koje imaju veći potencijal za razvoj.

Zahvaljujemo se panelistima na diskusiji i Ivani Milić na profesionalnom moderiranju panela.