U hotelu Crowne Plaza, održan je redovan mesečni sastanak Udruženja finansijskih direktora Srbije na temu “Poslovno savetovanje i modaliteti finansiranja od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)”. Gosti predavači su bili Bojana Vukosavljević, Principal Manager EBRD, Mitar Damnjanović i Olga Bereza, Principal Bankers. Pored prezentacije programa EBRD-a, svoje iskustvo u saradnji sa EBRD-em, sa prisutnima je podelio i član Udruženja, Ivan Radovanović, CFO PS Fashion-a.

Predstavnici EBRD-a su prezentovali program podrške malim i srednjim preduzećima (MSP), koji spaja kompanije sa lokalnim konsultantima i međunarodnim ekspertima u cilju unapređenja njihovog poslovanja ili implementacije naprednih biznis modela. Na sastanku je predstavljen i Enterprise Expansion Fund (ENEF) koji je fokusiran na investicije u kompanije putem hibridnih finansijskih instrumenata (mešavina duga i ucesca u kapitalu), pri čemu uloga fonda varira od klasičnog kreditora do manjinskog suvlasnika kompanije u slučaju dokapitalizacije.

Diskusija je upotpunjena i praktičnim primerom saradnje PS Fashion-a sa EBRD-em, gde je Ivan Radovanović podelio svoje iskustvo saradnje sa EBRD-em u domenu poslovnog savetovanja i participacije u Enterprise Growth programu.

Zahvaljujemo kolegama iz EBRD-a na vrlo korisnoj prezentaciji i otvorenosti za sva pitanja, kao  i članu Ivanu Radovanoviću koji je podelio svoja iskustva iz prakse.