U hotelu Crowne Plaza, u sredu, 11. aprila održan je redovni aprilski sastanak Udruženja finansijskih direktora Srbije na temu “Akvizicije”.

Moderator diskusije je bila Lana Vuković, finansijski direktor za Srbiju i Hrvatsku, DXC Technology, a panelisti su bili Dejana Backović, CFO, Kappa Star Group, Ivan Kostadinović, CFO, Bambi Banat, Milan Miščević, CFO, Metalopromet i Milica Subotić, advokat, advokatska kancelarija Subotić & Jevtić.

Neka od pitanja o kojima se diskutovalo bila su: Kako teče proces donošenja odluka tokom akvizicije? Koja je uloga finansijskog direktora  u tom procesu? Koji su izazovi u  implementacionoj fazi akvizicije? Koliko je važna uloga externih konsultanata iz relevantnih oblasti, pre svega finansijskih i pravnih savetnika?

Panelisti su s članovima podelili konkretna iskustva i ukazali na najbitnije izazove sa kojima su se susreli u ovom procesu. Zaključeno je da je pre početka postupka akvizicije potrebno definisati sve potencijalne regulatorne izazove, ali i da je najbitnije da postoji sinergija u radu između top menadžmenta kompanije,  konsultanata i pravnih savetnika, kao i da je finansijski direktor ključni koordinator procesa. Panelisti su se usaglasili i da, pored toga što je moguće jasno definisati tok procesa I sve faze akvizicije, treba imati u vidu da svaka akvizicija donosi nepreviđene specifičnosti tokom samog postupka.

Zahvaljujemo se panelistima na kvalitenoj prezentaciji i razmeni iskustva, kao i Lani na profesionalnom moderiranju panela.