Udruženje finansijskih direktora Srbije je u četvrtak, 7. marta, u hotelu Crowne Plaza održalo panel diskusiju u saradnji sa kompanijom Aserta na temu: „Praktična primena elektronskog dokumenta i elektronskog potpisa u srpskoj poslovnoj praksi“.

Panel je moderirala Jasna Milenković, direktorka sektora za pravne i opšte poslove MTS banke, dok su učesnici bili: Srđan Rasulić, Aserta, direktor, Nenad Soskić, Pharmas, menadžer finansijskih i administrativnih poslova i Predrag Groza, Advokatska kancelarija Tomić, Sinđelić & Groza advokat.

Panelisti su na samom početku upoznali članove sa pravnim okvirom koji uređuje upotrebu elektronskog potpisa, elektronskog dokumenta i elektronskog arhiviranja dokumenata, ali i pružili odgovor na pitanje šta se tačno može smatrati validnim elektronskim dokumentom kao i kako oni nastaju. Objašnjeno je šta je kopija a šta original elektronskog dokumenta i osvrnuli se na punovažnost i dokaznu snagu koji isti poseduju.

Predstavljen je specijalizovan sistem  za pružanje usluga razmene elektronskih dokumenata sa kvalifikovanim potpisom  “eDokument PoliSign”, kao i iskustva Pharmas-a u svakodnevnom korišćenju ovog sistema.

Istaknuta su dostignuća korišćenja sistema eDokument PoliSign:

  • Puna kontrola i praćenje statusa dokumenta: izdat, čeka na preuzimanje, primljen, vraćen obostrano potpisan.
  • Brza implementacija, integracija bez izmene postojećeg IT sistema.
  • Automatsko adresiranje dokumenata.
  • Masovno potpisivanje.
  • Podržano višestruko potpisivanje.
  • Poštanske usluge se potpuno menjaju eDokument PoliSignuslugom

Zaključano je da se sistem jednostavno implementira, a kao jednini izazov istaknuto je vreme neophodno da se postojeći poslovni partneri upoznaju sa novim načinom rada kompanije koja koristi elektronski dokument i upoznavanje radnika sa novom procedurom u poslovanju. Takođe, ovaj vid razmene dokumenata će u narednim godinama biti sve dominantniju prevashodno zbog digitalizacije poslovanja.

Tokom diskusije koja je usledila istaknuto je da je upotreba ove vrste dokumentovanja važna zbog olakšavanja i ubrzavanja procesa rada i komunikacije među učesnicima u poslovanju, ali i kontrole usled dostupnosti informacije o statusu izdatih dokumenata.

Članovi su ujedno imali prilike da se informišu o načinima na koje je moguće arhivirati elektronski dokument, kao i investiciji koje ovaj projekat nosi iz perspektive korisnika.

 

Zahvaljujemo se panelistima na korisnim i produktivnim savetima, kao i svim članovima na učešću.