U četvrtak, 23. februara u hotelu Crowne Plaza članovi UFDS-a su imali priliku da slušaju interesantno predavanje Vojislava Mitića, Key Account Manager-a i Petar Miljkovića, CEO-a, koji su isped Cube Risk Management Solutions-a članovima objasnili koji su to trendovi u oblasti prikupljanja, sistematizacije i korišćenja podataka. Predavaći su, između ostalog, ukazali da je trend u svetu da se ne govori o pojedinačnim podacima, nego da se podaci sistematizuju i tako efikasnije koriste. Nakon predavanja, članovi su nastavili diskusiju o planovima za naredne aktivnosti UFDS-a.