Sastanak na temu: „Kako održati likvidnost u toku i nakon COVID-19?“ održan je u četvrtak, 02. aprila od 18h časova. Ovo je ujedno treći online sastanak Udruženja finansijskih direktora Srbije.

O ovoj temi govorio je gospodin Dušan Jovičić, Head of Treasury, Vojvođanske banke. On je sa članovima Udruženja podelio istorijske trendove, ali ih je upoznao i sa budućim trendovima finansijskih instrumenata i njihovim uticajem na buduća kretanja u privredi.

Neka od pitanja koja su obrađena tokom diskusije su:

• Pozicija Srbije u odnosu na javni dug?
• Da li će smanjenje deviznih rezervi, usled intervencije Države sa novoobjavljenim merama, uticati na povećanje javnog duga?
• Viđenje budućih kretanja koja se tiču kursa i poređenje sa krizom iz 2008, koji su naredni koraci i koje mere treba preduzeti?
• Kako će se u narednom periodu kretati štednja s obzirom na to da je proteklih godina ona rasla i da li se može očekivati da će stanovništvo reagovati povlačenjem štednje kako bi na taj način premostili krizu?
• Da li će doći do distorzije na tržištu?
• Kakva je situacija sa Cross-Border kreditima?
• Kakva je situacija na tržištu akcija i kakav će uticaj imati na celokupnu privredu
• Koje mere sprovesti u smislu kreditne politike kompanija?

Jedan od zaključaka, izvedenih tokom diskusije, bio je da EURIBOR neće pratiti trend kao što je ranije bio slučaj, odnosno da se tokom ove krize ne očekuje dalji pad, budući da je već u minusu , te je negativna kamatna stopa devastirala evropske banke. Samim tim dodatna negativna kamata neće moći da bude monetarna mera ECB-a tokom ove krize.

Zahvaljujemo se svim članovima na učešću u produktivnoj diskusiji, kao i gospodinu Jovičiću na veoma edukativnoj prezentaciji!