U četvrtak, 27. februara, održan je redovni mesečni sastanak Udruženja finansijskih direktora Srbije koji je organizovan u saradnji sa kompanijom Mainstream.

Za vreme prvog ovogodišnjeg sastanka bavili smo se digitalnom transformacijom. Sastanak je osmišljen po uzoru na TED Talks i ujedno je novi format Udruženja, kreiran tako da se kroz kratke prezentacije iznesu uspešni primeri iz prakse.

Tokom dvočasovnog predavanja na temu “Digital Transformation Talks”, finansijski direktori su čuli šest različitih prezentacija na sledeće teme:
Pristup digitalnoj strategiji iz M&M ugla
Marko Kavčić, Digital Advisory Business Development Manager Microsoft CEE & MC
Aleksandar Nedeljković, CBO Mainstream

Kako se bolje povezati sa svojim korisnicima uz pomoć napredne analitike
Darko Marjanović, CEO Thing Solver

Povećanje produktivnosti i kolaboracije zapolsenih kroz automatizaciju poslovnih procesa uz pomoć Microsoft Power Platform alata
Dragan Grujić, Team Leader SuperAdmins

Optimizacija operacija u oblasti izveštavanja top management-u uz pomoć Power BI alata – Case study: Publicis Group CEE
Branislav Lončar, CFO Publicis Group CEE
Milica Šaulić, Data analytics associate Mainstream

Rešenje za automatizaciju i praćenje procesa odobravanja i realizacije troškova u okviru supply chain-a: Case study kompanije iz FMCG industrije
Danijel Dimitrijević, CEO Supply chain solutions

Kako obezbediti uspešnu implementaciju projekata digitalne transformacije
Pavle Peković, Commercial Champ for Adriatic and Balkan region Microsoft

Zahvaljujemo se predavačima,kompaniji Mainstream, kao i svim prisutnim članovima na edukativnoj i poduktivnoj diskusiji.