Udruženje finansijskih direktora Srbije je u sredu, 29. Maja 2019., u hotelu  Falkensteiner održalo panel u saradnji sa kompanijom Marsh doo na temu KAKO U OKVIRU DANAŠNJEG PROMENLJIVOG POSLOVNOG OKRUŽENJA  KOMPANIJA MOŽE POBOLJŠATI SVOJ OBRTNI KAPITAL I SPREČITI NEPOTREBNE GUBITKE.

Moderator diskusije je bila Milka Todorović, CFO, Telenor Banka, a panelisti  Antoaneta Nedelciu, Business Development Leader Credit Specialties,  Marsh Central Sub-Region part of CSEE, Thomas Marcadet, Vice President, FINPRO Practice Leader – Marsh Central & South-Eastern Europe i Marija Antonijević, Finansijski direktor za Srbiju i Crnu Goru, Apatinska pivara.

Ključne teme o kojima je diskutovano bile su:

  • Uvid u osiguranje potraživanja
  • Osiguranje direktora i članova uprave, kao i samog privrednog društva za štete usled obavljanja svojih aktivnosti
  • Primeri iz prakse
  • Štetni događaji iz prakse

Na sastanku je pružen uvid u trenutno stanje i smer u kome se razvijaju finansijske linija osiguranja i pojašnjeno je kako prepoznati specifičnosti i cenu rizika radi sigurnijeg i uspešnijeg rasta poslovanja.

Zahvaljujemo se kompaniji Marsh doo na saradnji i članovima na aktivnoj diskusiji.