U četvrtak, 2. novembra, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, predstavljen je Mentorski program Udruženja finansijskih direktora Srbije, koji je izazvao veliko interesovanje studenata.

Prisutnima je program predstavio Aleksandar Plavšin, menadžer UFDS-a, a u cilju sveobuhvatnog razumevanja pozicije i uloge finansijskog direktora, prezentaciju su upotpunili i gostujući predavači Ivana Milić, Senior ekspert za finansije i Dragan Vukosavljević, direktor konsultantske kuće HINT. Predavači su ukazali koja je uloga CFO-a, kao i koliko je kvalitetna saradnja CFO-a sa ostalim funkcijama kompanije bitna za uspešan rezulat rada kompanije.

Program mentorstva UFDS-a nastao sa ciljem intenziviranja razmene znanja, iskustva i mišljenja članova našeg Udruženja i najuspešnijih studenata završnih godina fakulteta ekonomske struke. Mentorski program će studentima obezbediti razvoj na profesionalnom i ličnom planu uz podršku uspešnih lidera i eksperata.  Zahvaljujemo se Ivani Milić, Draganu Vukosavljeviću i Centru za saradnju sa privredom EF-a na podršci i saradnji, kao i studentima koji su pokazali interesovanje za Mentorski program UFDS-a.