U četvrtak, 14. juna u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održano je predavanje povodom završetka prvog ciklusa mentorskog programa UFDS-a. Gosti predavači su bili Dragan Vukosavljević, direktor konsultantske kuće HINT i Nemanja Vuksanović, istraživač  internet platforme Monitoring socijalne situacije u Srbiji (MONS).

U uvodnom delu diskusije, Dragan je mentiima ukazao koje su to prilike za razvoj karijere, odnosno koje su to prednosti i izazovi rada u korporativnom, ali i preduzetnickom okruženju. Nemanja je predstavio statističke podatke na temu zaposlenosti mladih u Srbiji i Evropskoj uniji i dodao da mikro i makroekonomska situacija u kojoj kandidat započinje svoju poslovnu karijeru bitno utiče na brzinu i dinamiku razvoja karijere. Uzimajući u obzir optimistične ekonomske pokazatelje i pokazatelje zaposlenosti u Srbiji u 2018. godini, može se zaključiti da ekonomska situacija ide u prilog osobama koje su u potrazi za poslom.

Program je završen razmenom iskustva mentora i mentia, gde je ukazano na najbitnije benefite koje su mentii dobili kroz program.

Zahvaljujemo se Draganu i konsultantskoj kući HINT na kontinuiranoj podršci tokom programa, kao i Nemanji Vuksanoviću i MONS-u na prezentaciji statističkih podataka.