U petak, 10. aprila, Udruženje finansijskih direktora Srbije održalo je IV po redu online sastanak na temu „Makroekonomski pregled i analiza sa hedžing instrumentima- Srbija i Covid-19“.

Na ovu temu govorili su:
Dušan Jovčić, Head of Treasury, Vojvođanska banka
Branko Srdanović, Senior FX and FI Trader, Vojvođanska banka i
Dragoslav Veličković, Head of Investor Servieces and Macroeconimc Research and Analysis, OTP banka

Tokom sastanka, članovi Udruženja su imali prilike da se upoznaju sa fiskalnim merama u borbi sa Covid-19, očekivanim prognozama rasta BDP-a u narednoj godini,kao i da li će pad kamatne stope podstaći zaduživanje i zauzvrat potrošnju i investicije?

Neka od pitanja kojima smo se bavili su, tokom drugog dela sastanka su:
• Valutni i kamatni rizici- Dostupni instrumenti zaštite Strategije upravljanja rizicima
• Ključnim koracima u upravljanju rizicima:

      Identifikacija izloženosti riziku
      Analiza finansijskog stanja i uslova na tržištu
     Uspostavljanje nominalnog iznosa koji podleže hedžingu
     Definisanje tipova instrumenata derivata
     Vremenski horizont strategije hedžinga
      Analiza uticaja strategije hedžinga na finansijski rezultat preduzeća

• Procena kretanja kursa EUR/RSD

Zahvaljujemo se predavačima, kao i članovima Udruženja finansijskih direktora Srbije na produktivnoj diskusiji.