Udruženje finansijskih direktora Srbije održalo je 14. novembra u hotelu Hyatt prvu samostalnu CFO konferenciju “Get ready For Future Finance Challenges”.

Ovaj ekskluzivni događaj okupio je više od 100 delegata, među kojima su bili finansijski direktori, kao i brojni stručnjaci iz sveta biznisa u Srbiji.

Tokom konferencije zaključeno je da CFO jedne kompanije mora da bude vrstan poznavalac poslovanja svih sektora unutar svoje organizacije, kako bi kao business partner mogao da odgovori na zahteve svog CEO-a. Uloga Chief Financial Officer-a se sve više može preformulisati u Chief Future Officer, budući da se njihova funkcija unutar kompanija iz dana u dan transformiše, kako bi mogli da odgovore na aktuelne i nadolazeće trendove u svetu biznisa.

Istaknuto je i da je saradnja između poreske uprave i realnog sektora neophodna kako bi biznis mogao da se poboljša u budućnosti. Delegati su tom prilikom mogli da se upoznaju sa značajem poreskog planiranja, kao i da se bliže upute u koncept blokchaina-a i njegovu upotrebu u poslovanju.

Tokom konferencije diskutovalo se i o sledećim temama:

• Koliko je “leadership” važan u finansijama i na koji način je funkcija finansija evoluirala tokom poslednjih 10 godina
• Da li je “blockchain” realnost današnjice ili san budućnosti?
• Kako se finansijski direktori snalaze u ulozi funkcije čuvara vrednosti kada je reč o IT operacijama.
• Uporednom analizom strategija poreskih olakšica u Srbiji danas i onih koje se očekuju u budućnosti
• Test samostalnosti

 

Zahvaljujemo se našim partnerima na pomoći tokom realizacije konferencije, predavačima i panelistima na produktivnim diskusijama i razmeni iskustva, kao i svim delegatima na učešću.