Udruženje finansijskih direktora Srbije je u saradnji sa partnerom za poresko savetovanje i reviziju, kompanijom Deloitte, 20. februara, održalo redovni mesečni sastanak na temu izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o porezu na dohodak građana.

Članove su sa novim izmenama navedenih zakona upoznali predavači: Dejan Mraković, partner u poreskom odeljenju Deloitte, Slobodanka Kolundžija, rukovodilac u poreskom odeljenju Deloitte i Milica Stublinčević, viši savetnik u poreskom odeljenju Deloitte.

Tokom sastanka govornici su se osvrnuli na izmene i dopune Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, relevantne za obračun poreske amortizacije za 2018. godinu, kao i na nova pravila o utvrđivanju poreske amortizacije uvedene poslednjim izmenama Zakona o porezu na dobit, a koje će se promenjivati počev od sastavljanja poreskog bilansa za 2019. godinu. Naglašen je prelazak na primenu proporcionalne metode, kao i ograničavanje rashoda poreske amortizacije na iznos računovodstvene amortizacije.

Jedna od važnih izmena odnosi se i na ukidanje ograničenja u vezi sa priznavanjem troškova reklame i propagande, koji će se počev od 2019. godine priznavati u punom iznosu u poreskom bilansu.

Posebna pažnja posvećena je i izmenama koje se odnose na podsticaje za kompanije koje ulazu u istraživanje i razvoj.  Investitori će ubuduće imati mogućnost da umanje svoju poresku obavezu na osnovu investiranja u start up društva, dok će kompanije koje stvaraju intelektualnu svojinu biti izuzete od oporezivanja do 80% prihoda ostvarenih od licenciranja intelektualne svojine registrovane u Srbiji. Kompanijama koje se bave istraživanjem i razvojem intelektualne svojine na teritoriji Srbije biće omogućeno dvostruko umanjenje poreske osnovice po osnovu troškova istraživanja i razvoja.

Zahvaljujemo se našim predavačima na korisnim informacijama koje su podelili sa našim članovima, kao i svim učesnicima diskusije na produktivnom i edukativnom sastanku.