Menadžer

alek face

Aleksandar Plavšin

Menadžer, UFDS, 2017 – 

Kretanje u karijeri:

                                                                           2016 – 2017 – Srpska asocijacija menadžera, ekspert za komunikacije

                                                                           2015 – 2016 – USAID, Srpska asocijacija menadžera, ekspert za projekte

                                                                           2011 – 2015 – Evropski centar za razvoj UN, saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije

                                                                           2010 – 2011 – Kompanija Messer Tehnogas, saradnik za prodaju