Maja Vuković

CFO
Sto posto

Petar Šolović

Rukovodilac sektora finansija
TEXTIL

Vesna Veljković

COO/CFO
IBM Srbija

Zlatomir Milošev

Direktor Finansija
Wienerberger

Bojan Borović

Direktor finansija
Ametek

Milan Kojić

Direktor Finansija
OTP Banka

Ivana Kappenmann

Izvrsni direktor za finansijsko računovodstvo i kontroling
NLB banka

Nada Lazarević

Menadžer finansija
Europcar

Irena Babić

Finansijski direktor
P.A.B. Company

Danijela Nikolić

Finansijski direktor
Geosonda Railways