Dragana Milanović

Menadžer finansija
GTC Srbija

Marijana Vekić

Rukovodilac Finansija
Ekostar Pak

Marijana Dobrota

CFO
Agremo

Vesna Milovanović

Finansijski direktor
Euronet services

Luka Rajaković

CFO
Bexexpress

Marija Ilić

CFM
Adecco Group

Zoran Daljević

Direktor centralnih finansija za Srbiju i Makedonija
Atlantic grupa

Dragica Stefanović

Finansijski direktor
Nikom

Anita Lazović

CFO
Ibis Instruments

Jasna Manojlović

Direktor sektora finansija
Raiffeisen banka